Wielu rodziców balansujących między pracą a rodzicielstwem zadaje mi pytanie: Czy naprawdę mogę osiągnąć harmonię między pracą zawodową a życiem rodzinnym?