Albert Schweitzer, wybitny humanitarysta i filozof, w jednym zdaniu skondensował kluczowy aspekt wychowywania dzieci: nauczanie przez przykład. Przypomina nam, że jako rodzice, nasze codzienne zachowania i postawy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przekonań i wartości naszych dzieci.