Poznaj mnie lepiej

Doświadczenie i Pasje

 • Pedagog (UW) i psychoprofilaktyk (UMCS w Lubinie) z wykształcenia i zamiłowania
 • Studia Podyplomowe Life Coaching - Metody wspierania relacji międzyludzkich – Uniwersytet Łódzki
 • Certyfikat Soul Coaching® Practitioner według programu Denise Linn; Trener - Celestyna Osiak
 • Kurs Prawa i Wolności Człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, edycja VII / Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie.
 • Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej/ Umiejętność pomocy w sytuacjach kryzysowych/ Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
 • Wieloletnie doświadczenie w roli rzecznika praw dziecka (byłe województwo sieradzkie)
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń
 • Ponad 16 tysięcy godzin przeprowadzonych warsztatów i wykładów dla dorosłych i młodzieży z zakresu wychowania, profilaktyki, rozwoju osobistego, interweniowania kryzysowego, metod coachingowych w wychowaniu
 • Ponad 4–letnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i grupami w gabinecie coachingowym
 • Ambasadorka Spełnienia Taisja Laudy & Co.
 • I stopień Reiki (od 25 lat)

Obszary życia

w których mogę Ci pomóc

Moje talenty

według Gallupa

Strategic - "Strateg"

Osoba z talentem "strategic" lub "strateg" ma niezwykłą zdolność do myślenia strategicznego i planowania. Potrafi spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw, analizować dane i wskazywać najlepsze kroki do osiągnięcia celu. Cechuje ją umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz elastyczności w adaptacji do zmieniających się warunków.

Individualization - "indywidualizator"

Osoba z talentem "individualization" lub "indywidualizator" potrafi dostrzegać i doceniać unikalne cechy i zdolności każdej osoby. Ma zdolność do personalizowania podejścia do innych, rozumienia ich potrzeb i zainteresowań. Często działa jako świetny doradca, wspierając innych w odkrywaniu i wykorzystywaniu ich indywidualnych talentów.

Relator - "znawca relacji"

Osoba z talentem "relator" lub "znawca relacji" jest wyjątkowo zdolna do budowania i utrzymywania głębokich relacji z innymi. Ceni autentyczność, szczerą komunikację i zaufanie w związkach. Ma umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby innych i oferowania wsparcia w trudnych chwilach. Współpraca z ludźmi i tworzenie związków jest dla niej źródłem spełnienia i radości.

Intellection - "intelektualista"

Osoba z talentem "intellection" lub "intelektualista" to głęboko myślący i refleksyjny indywidualista. Ceni czas spędzony na analizowaniu, rozważaniu i zastanawianiu się nad różnymi koncepcjami i problemami. Często stawia wyzwania intelektualne jako priorytet i może być doskonałym źródłem kreatywnych rozwiązań.

Maximizer - "maksymalizator"

Osoba z talentem "maximizer" lub "maksymalizator" doskonale widzi potencjał w innych i w rzeczach. Zawsze dąży do doskonałości, szuka najlepszych rozwiązań i metod. Motywuje innych do osiągania swojego najwyższego potencjału, skupiając się na ich mocnych stronach i rozwijaniu ich zdolności.

Testimonials

Poznaj opinie Klientów na temat mojej pracy