Regulamin Sklepu

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Ewę Ruszkowską, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Ruszkowska Coaching Relacji, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Sieradz, 98-200; ul. Andersa 13/9; NIP 8271463727, dalej zwana jako Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: ewa@ewaruszkowska.pl lub telefonicznie, tel. 608 594 902.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3